Bloggers

Edward Siekierski

Edward Siekierski

Ludwik Gajewski

Ludwik Gajewski - poezje


Dlaczego piszę wiersze?
Tak naprawdę, to sam nie wiem. Nigdy dotąd nawet nie próbowałem pisać, ani nie miałem takiej potrzeby czy zachcianki. Być może wraz z postępującą starością natura staje się bardziej refleksyjna, a ja sam staję się coraz bardziej wrażliwy, dostrzegam i czuję więcej z tego co mnie otacza, co dawniej umykało mi w nawale zajęć. I co z tego mam, że piszę wiersze? A czy ze wszystkiego co robię muszę coś mieć, u licha? Chciałbym tu podziękować mojej wychowawczyni i polonistce z liceum, Pani Stanisławie Jaenger, która nauczyła mnie języka i zainteresowała Słowackim. Gdyby dziadkowi i rodzicom udało się zmusić mnie za młodu do kontynuacji nauki muzyki, to pewnie miałbym nowe możliwości. Ale te pierwsze rymy, szczególnie „Wspomnienie całkiem nie mgliste”, przydały się jednak na naszą 40- tą rocznicę ślubu .

Ludwik Mirosław Gajewski

Miki

--Pomoc--

Jestem informatykiem, pasjonatem, zainteresowania mam szerokie, można mnie spotkać tam, gdzie bywają miłośnicy historii, militariów, strzelectwa, survivalu etc.

Tutaj pełnię rolę obsługi technicznej - słowem to mnie należy rugać, jak coś tu nie chodzi jak trzeba.

Z. Maciej "Miki" Bajkowski

Numer GG 31957310

Ryszard Wlekły

Ryszard Wklekły - moje wspomnienia

Rocznik 1940. Urodzony w Wielkopolsce. Szkołę średnią o kierunku pedagogicznym ukończyłem w Lesznie Wlkp. w 1959 r. W tym samym roku opuszczam rodzinną Wielkopolskę przenosząc się do Mazowsza. Po krótkim ;pobycie w Warszawie we wrześniu 1959 r. rozpoczynam swoją pierwszą pracę w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu jako nauczyciel. Mieszkanie w postaci jednego pokoju otrzymuję w Dworku Poniatówka. Po sześciu latach pracy w zawodzie nauczyciela – w 1965 roku rozpoczynam pracę w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie” w Błoniu. Firmie tej pozostanę wierny do 2001 roku, tj. do momentu przejścia na emeryturę.
Nowy charakter pracy, inne wymagania zawodowe spowodują podjęcie przeze mnie nauki i ukończenia:
• Pomaturalnego Zaocznego Studium Zawodowego w specjalności elektronika
• Wieczorowych Studiów Wyższych w Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskania stopnia mgr. ekonomii.
Zdobyte wykształcenie zawodowe pozwoliło, że w krótkim czasie ze stanowisk inspektora szkolenia zawodowego, a następnie ekonomisty w Dziale Organizacji awansowałem na stanowiska kierownicze:
• Kierownika Działu Organizacji Zarządzania i Obsługi Prawnej – w 1969 r.
• Głównego Specjalistę ds. Pracowniczych – w 1979 r.
• Zastępcę Dyrektora ds. Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – w 1989 r.
• Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych – w 1993 r.
Realizując różne zadania na stanowiskach w zakładzie dorywczo także pracowałem jako nauczyciel w Przyzakładowej Szkole Zawodowej ZMP „Mera-Błonie” mając wpływ na kształcenie nowych kadr, a także przyczyniając się do budowy, organizacji i rozwoju tej szkoły.
Uwzględniając poszczególne etapy swojej pracy zawodowej zawsze będę mile wspominać:
• życzliwość, pomoc ludzi w pierwszych trudnych dniach samodzielnego życia i pracy. Obok wielu takich osób – przyjaciół z nazwiska wymienię tylko woźnego szkoły, nie żyjącego już Pana Sadajskiego
• spotkania noworoczne z byłymi pracownikami Zakładów „Mera-Błonie”, nacechowane ich radością i dumą z tego jak ich zakład rozwijał się, stawał się znaną firmą w Polsce, Europie, a także smutek w chwilach jego niepowodzenia.