Roman Nowoszewski

Tadeusz Biały


Ryszard Kacprzak

11 czer­wca 2008 roku zmarł Ryszard Kacprzak. Pogrzeb odbył się na błońskim cmen­tarzu 14 czer­wca, z udzi­ałem rodziny, wielu przy­jaciół, znajomych.

Wspomina Roman Nowoszewski

Pro memo­ria

Subskrybuje zawartość