Edward Siekierski

Refleksje konstruktora mechanika

Za namową mojego pier­wszego szefa, p. Jerzego Bez­pałko, twórcy merowskiej strony, chcę przy­pom­nieć i zachować dla następców, choć trochę, dzieje stanowiska pracy – KON­STRUK­TOR MECHANIK. Zacząłem pra­cować w ZMP BŁONIE w maju 1970 r. właśnie na takim stanowisku. Dla ścisłości dodam, że między p. Bez­pałko i mną był jeszcze kierownik sekcji p. Fran­ciszek Szafrański.
Subskrybuje zawartość