Kto pamięta najsłynniejszego w Merze wynalazcę?

Pra­cował nad mięśniolotem, potem zapro­jek­tował pipetkę do tuszu,

a ostat­nim jego pro­jek­tem był turysty­czny, prze­woźny rower wodny.

Ze był to temat potrzebny, świad­czą próby zbu­dowa­nia czegoś takiego

na całym świecie.

Jak wygląda taki najnowszy pojazd — pole­cam link poniżej.

Nie jest to może rower, ale dość szy­bki pojazd jednoosobowy,

napędzany siłą mięśni ludz­kich, z wyko­rzys­taniem podwodnych

płatów nośnych, pracu­ją­cych jak ogon delfina.

http://​www​.wimp​.com/​w​a​t​e​r​i​n​v​e​n​tion/

Odpowiedzi

Kt pracował w Merze odpowie

Kt pracował w Merze odpowie ze to Eugeniusz Grygielski

Skomentuj