Pamięć

Witam wszys­t­kich tych, którzy mają dostęp do kompa jak rown­ież chęć przy­pom­nienia sobie — siebie — po lat­ach wspól­nej pracy w mera-​błonie.

Ja jako dawny pra­cownik tych zakładów chci­ałbym przy­pom­nieć siebie — WAM i proszę o odwza­jem­nie­nie. Pra­cow­ałem jako mon­tażysta w zakładzie doświad­czal­nym a później w sekcji gł.technologa u kol.Kazimierza Hard­eya jako tech­nolog i napewno współpra­cow­ałem z WAMI począwszy od kon­struk­torów a kończąc na dziale kon­troli tech­nicznej. Wielu z WAS mnie pamięta i ja również pamię­tam WAS. Dużo lat minęło od tam­tych cza­sów ale w pamięci zostały wspom­nienia z tamtego okresu. Drogi nasze cho­ciaż nie zbieżné to przy­na­jm­niej we wspom­nieni­ach pozostają wspólne. Jesteśmy już emery­tami — dzi­ad­kami, ale jeszcze dziarskimi panami i dlat­ego Ci, którzy chcą i mogą niech się dzielą z Nami swoimi sukcesami.Trochę zaw­ile to napisane, ale nie jestem bajkopis­arzem, więc zrozum­cie mnie. Tyle na początek, poz­draw­iam Was z odległego miasta Greno­ble, gdzie aktu­al­nie mieszkam A.T.

Odpowiedzi

Skomentuj