Kolejne spotkanie

Witam ponownie!

Będąc w odwiedz­i­nach w Bło­niu spotkałem się z p.Jerzym Bezpałko — twórcą

tego bloga i autorem książki o zakładzie Mera –Błonie. Cho­ciaż czas nas

troszeczkę zmienił to jed­nak poz­nal­iśmy się i w miłej pogawędce

powspom­i­nal­iśmy dawne czasy współpracy jak również i naszych kolegów, którzy

odes­zli na wieczny odpoczynek. Jeśli tylko p. Jerzy zor­ga­nizuje ponowne

spotkanie dawnych pra­cown­ików zakładu to ja będę starał się przy­jechać i

spotkać tych, z którymi pra­cow­ałem oraz zobaczyć się i wspom­nieć te dawne

dobre czasy, które już nigdy nie wrócą .Bywało rożnie w życiu każdego, ale

tamta nasza młodość jakże jest inna od tej dzisiejszej, więc proszę p.Jurka o

zor­ga­ni­zowanie ponownego spotka­nia póki jeszcze żyjemy.

Poz­draw­iam — Andrzej Taszer

Odpowiedzi

Skomentuj