O zegarkach marki "Błonie" na portalu Onet

Na por­talu Onet​.pl pojawił się klip fil­mowy z infor­ma­cją o pro­dukcji zegarków w błońs­kich Zakładach i reak­tywacji tej marki. Infor­ma­cji o naszej pro­dukcji udzielali Jerzy Bez­pałko i Alek­sander Wlazłowski oraz błoński kolekcjoner naszych zegarków Janusz Guzik. Wywiad, bardzo przez redakcję Onet okro­jony, można obe­jrzeć na por­talu Onet — link — http://​biznes​.onet​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​k​r​a​j​/​z​e​g​a​r​k​i​-​m​a​r​k​i​-​b​l​o​n​i​e​-​r​e​a​k​t​y​w​a​c​j​a​/​r​skw8r.