O historii produkcji przystawek balansowych

Na por­talu inter­ne­towym warsza­wskiej firmy „odCzasu doCzasu, Cen­trum Złote Tarasy” pojawił się artykuł autorstwa pana Władysława Mellera o his­torii pro­dukcji przys­tawek bal­an­sowych w naszych Zakładach. Zain­tere­sowanych tą pub­likacją odsyłam do adresu inter­ne­towego — http://​zegarki​ipasja​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​/​339​-​z​-​c​z​y​s​t​o​p​o​l​a​-​d​o​-​b​l​o​n​i​a​-​z​-​b​l​o​n​i​a​-do-c…. Jerzy Bezpałko