Postacie

Bałdys Wacław

Banaszyński Hen­ryk

Bater Zdzisław

Bez­pałko Jerzy

Bielo­bradek Marek

Boczek Jan

Born­sz­tajn Tadeusz

Brzez­iński Prze­mysław

Czarkowski Zbig­niew

Dziewul­ski Tadeusz

Głowacki Andrzej zobacz więcej

Iwan­icki Tadeusz

Jasiński Władysław

Kafarska Krystyna

Kryk Jan

Kryński Tadeusz

Krzy­wicki Tadeusz

Krzy­wiński Kaz­imierz

Krzyżanowski Janusz

Łazarek Zbig­niew

Łęski Władysław

Łukasiewicz Włodz­imierz

Maciejew­ski Bro­nisław

Mate­juk Piotr

Miz­er­acki Bolesław

Pasek Zyg­munt

Piskorz Janusz

Przy­sucha Aleksander

Reszka Zenon

Rokicki Józef

Ross­ian Jerzy

Szafrański Fran­ciszek

Sza­jniuk Janusz

Święcki Mar­ian

Tere­lak Stanisław

Tuz­im­ski Kazimierz

Wandzel Mieczysław

Wiśniewski Mieczysław

Wlazłowski Alek­sander

Wlekły Ryszard

Zemła Tadeusz

Żelazkiewicz Kaz­imierz